Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. Ánh 01
  Ánh 01
  Ỏ sao vậy Kiều iuu :(
  12 Tháng tám 2021
 2. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  điểm kém ạ
  12 Tháng tám 2021
 3. Ánh 01
  Ánh 01
  Trừi giỏi mà :<
  12 Tháng tám 2021
 4. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  xếp thứ 30 ạ :(((((
  12 Tháng tám 2021
 5. Ánh 01
  Ánh 01
  Sao lại vậy được toàn 9,10 màa, lạ nhỉ :<
  12 Tháng tám 2021
 6. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  lớp em toàn pro vip mà :(
  12 Tháng tám 2021
 7. Ánh 01
  Ánh 01
  Ìu khó thế mấy bạn đấy chắc toàn 20/10 với 30/10 nhỉ :<<
  12 Tháng tám 2021
 8. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  toàn tổng kết 9,8 ạ :(
  12 Tháng tám 2021
 9. Ánh 01
  Ánh 01
  Thế pé bao nhiu vậy :<<
  12 Tháng tám 2021
 10. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  8.9 ạ
  12 Tháng tám 2021
 11. Ánh 01
  Ánh 01
  Ỏ cũng có thấp đâu nhỉ seo lại đứng thứ 30 nhỉ :< thế pé đứng thứ 30/ bn thế :<
  12 Tháng tám 2021
 12. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  43 ạ
  12 Tháng tám 2021
 13. Ánh 01
  Ánh 01
  Lạ ta :<<<< khó tin nhỉ lớp chị được 8. là xác định top 10 luôn :<
  12 Tháng tám 2021
 14. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  khóc :(
  12 Tháng tám 2021
 15. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  14 Tháng tám 2021
 16. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  khóc nhỉ
  14 Tháng tám 2021