Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  Khiếp, lên Tmod Địa rồi :3
  11 Tháng tám 2021
 2. Yuriko - chan
  11 Tháng tám 2021
 3. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  Cố gắng nha :3
  11 Tháng tám 2021
 4. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  dạo này anh ít on z
  11 Tháng tám 2021
 5. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  anh lười ;-;
  11 Tháng tám 2021
 6. Yuriko - chan
  11 Tháng tám 2021