Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  sao ko rep hở
  11 Tháng tám 2021
 2. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  tưởng tạm biệt rồi
  11 Tháng tám 2021
 3. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  có j qua face
  11 Tháng tám 2021
 4. Chris Master Harry
  11 Tháng tám 2021
 5. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  ko thích face
  11 Tháng tám 2021
 6. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  thì thôi
  11 Tháng tám 2021
 7. Chris Master Harry
  11 Tháng tám 2021