Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi congchuatuyet204

 1. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  sắp đêm rồi chị ơi
  6 Tháng tám 2021
 2. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  câu này hợp với chỗ em lắm luôn...nóng chết đi được :(
  6 Tháng tám 2021
 3. congchuatuyet204
  congchuatuyet204
  6 Tháng tám 2021
 4. Chris Master Harry
  6 Tháng tám 2021
 5. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  nhà iem làm gì có điều hòa :<
  6 Tháng tám 2021
 6. Chris Master Harry
  6 Tháng tám 2021
 7. Toji Takeshi
  Toji Takeshi
  Tây Nguyên vẫn mát chị nhỉ :D
  6 Tháng tám 2021
 8. congchuatuyet204
  congchuatuyet204
  Buôn mê thuột mát rượi. Phòng điều hoà có 23 độ chứ nhiêu :v
  6 Tháng tám 2021
 9. Toji Takeshi
  Toji Takeshi
  Nhà em không bật điều hòa cũng cỡ 27-28 chứ mấy :v
  6 Tháng tám 2021