Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Magic Boy

 1. Kino-Kun
  Kino-Kun

  bị bắt về =))
  2 Tháng tám 2021
 2. Magic Boy
  Magic Boy
  =)) Đột nhiên cảm thấy sợ Nhật ghia :> Nhất là khi nhắn qua mess
  2 Tháng tám 2021
 3. Kino-Kun
  Kino-Kun
  sợ gì thế ?
  2 Tháng tám 2021
 4. Magic Boy
  Magic Boy
  == Đó đó mấy cái câu hỏi đó
  2 Tháng tám 2021
 5. Kino-Kun
  Kino-Kun
  là sao
  2 Tháng tám 2021
 6. Magic Boy
  Magic Boy
  Sợ mấy câu hỏi Kino đặt ra ý ...
  2 Tháng tám 2021
 7. Kino-Kun
  Kino-Kun
  câu hỏi gì ?
  2 Tháng tám 2021
 8. Magic Boy
  Magic Boy
  Thôi bye bye .. Càng hỏi càng thấy sợ
  2 Tháng tám 2021
 9. Kino-Kun
  Kino-Kun
  ????
  what happen
  2 Tháng tám 2021
 10. Magic Boy
  Magic Boy
  Tha tha cho anh .... vs
  2 Tháng tám 2021
 11. Magic Boy
  Magic Boy
  Thôi k nhây nữa ... Chúc mừng Nhật comeback nhé
  2 Tháng tám 2021
 12. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả
  2 Tháng tám 2021
 13. Magic Boy
  Magic Boy
  .-. Ơ
  2 Tháng tám 2021
 14. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Ơ gì
  2 Tháng tám 2021
 15. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Còn chưa biết chuyện gì này
  2 Tháng tám 2021
 16. Magic Boy
  Magic Boy
  .-. Chúc mừng comeback thoi
  2 Tháng tám 2021
 17. Kino-Kun
  2 Tháng tám 2021