Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Kino-Kun
  Kino-Kun
  chắc hơn nửa năm rồi chị :>
  2 Tháng tám 2021
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Năm nay em lên 9 nhỉ? :D Cố lên nhó :3
  2 Tháng tám 2021
 3. Kino-Kun
  Kino-Kun
  quào
  em chưa muôn lên 9 đâu
  2 Tháng tám 2021
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Chưa muốn thì chơi hết hè này để hưởng thụ :p
  2 Tháng tám 2021
 5. Kino-Kun
  2 Tháng tám 2021