Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cute Boy

 1. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  0h00 ngày 5/8 mới kết thúc mờ
  2 Tháng tám 2021
 2. Nguyễn Linh_2006
 3. Cute Boy
  Cute Boy
  Chết phải đăng kí k
  2 Tháng tám 2021
 4. Nguyễn Linh_2006
  2 Tháng tám 2021
 5. Cute Boy
  Cute Boy
  ở đâu vậy :D
  2 Tháng tám 2021
 6. Nguyễn Linh_2006