Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bong Bóng Xà Phòng

 1. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Em có đào đâu :) Em đang soạn câu hỏi :D
  31 Tháng bảy 2021
 2. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  soạn cho CLB hử
  31 Tháng bảy 2021
 3. Nguyễn Linh_2006
  31 Tháng bảy 2021
 4. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  thế tìm làm gì em
  31 Tháng bảy 2021
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Có việc ạ :p Cho ngày mai :D
  31 Tháng bảy 2021
 6. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  à minigame :3 ib anh Hưng ấy, anh ấy có nhiều câu hỏi lắm đó
  31 Tháng bảy 2021