Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hà Kiều Chinh

 1. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  cho e lm wen vs ạ
  31 Tháng bảy 2021
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  31 Tháng bảy 2021
 3. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  e là Chinh, k8
  1 Tháng tám 2021
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Anh là Đạt 2k8-5
  1 Tháng tám 2021
 5. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  uk, trưa vv nha a
  1 Tháng tám 2021
 6. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  1 Tháng tám 2021
 7. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  mà ng trong avt của a là ai zị ?
  1 Tháng tám 2021
 8. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  1 Tháng tám 2021
 9. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  e đầu hàng :D
  1 Tháng tám 2021