Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoàng việt nam

 1. Nguyễn Linh_2006
  31 Tháng bảy 2021
 2. hoàng việt nam
  hoàng việt nam
  Sắp tới e phải đi hk đt thế là phải xa HMF rồi, bùn ghia á:(
  31 Tháng bảy 2021
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Học sớm zợ ‘-‘ Thi xong là em quay lại sớm thui mờ :D
  31 Tháng bảy 2021
 4. hoàng việt nam
  hoàng việt nam
  Chỗ e hk đt sớm lắm. Chờ tháng 7 e quay lại
  31 Tháng bảy 2021
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Tháng 7 năm sau á >.<
  31 Tháng bảy 2021
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  .-. Chị chờ em về nè :D
  31 Tháng bảy 2021
 7. hoàng việt nam
  hoàng việt nam
  Chị hứa là phải giữ lời đó nhé:D
  31 Tháng bảy 2021
 8. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Tất nhiên rùi ^^
  31 Tháng bảy 2021
 9. hoàng việt nam
  hoàng việt nam
  Chắc đến lúc đó chị là Mod Hóa rồi ^^
  31 Tháng bảy 2021