Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. Nguyễn Linh_2006
  31 Tháng bảy 2021
 2. Yuriko - chan
  31 Tháng bảy 2021
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  ;-; Chị lâu ròii ko làm văn :<
  31 Tháng bảy 2021
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ngu lun gòi
  31 Tháng bảy 2021
 5. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  nu cũng đựt
  31 Tháng bảy 2021
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  ;-; Nói trắng ra là hong bt làm ớ
  31 Tháng bảy 2021
 7. Yuriko - chan
  31 Tháng bảy 2021