Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Anh Đạt có ý định comeback box sinh hong ‘-‘ :p
  31 Tháng bảy 2021
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Anh tính qua hóa thì sao nè?
  31 Tháng bảy 2021
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Oke lun anh :p Hóa đang thiếu người :p
  31 Tháng bảy 2021
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Uiii mà anh bị kém hóa
  31 Tháng bảy 2021
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  :v Vậy anh ở box Sinh đi lành :D
  31 Tháng bảy 2021
 6. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  31 Tháng bảy 2021