Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyenhaivanthcs@gmail.com

 1. Jeon Jungkookie
  Jeon Jungkookie
  :3 Tại tui kiểu cũng bỏ diênx đàn một thời gian nên giờ đào lại đăng lên hơi ngại
  30 Tháng bảy 2021
 2. nguyenhaivanthcs@gmail.com
  nguyenhaivanthcs@gmail.com
  ;-; ngại j mà ngại
  chả ai đăng truyện :C
  30 Tháng bảy 2021
 3. Jeon Jungkookie
  Jeon Jungkookie
  Vậy để bữa nào tui đăng thử :< mà vẫn chechow như xưa nên hơi ngại
  30 Tháng bảy 2021
 4. nguyenhaivanthcs@gmail.com
  30 Tháng bảy 2021
 5. nguyenhaivanthcs@gmail.com
  nguyenhaivanthcs@gmail.com
  ơ kìa :V sao chx đăng :V
  gần 1 tuần rồi ;-;
  5 Tháng tám 2021
 6. Jeon Jungkookie
  Jeon Jungkookie
  Từ tứ chứ cậu ơi :3 tại đợt này hơi bí :3
  5 Tháng tám 2021
 7. nguyenhaivanthcs@gmail.com
  nguyenhaivanthcs@gmail.com
  trc ngày up 5 chap :V
  5 Tháng tám 2021
 8. Jeon Jungkookie
  Jeon Jungkookie
  bạn nhầm người hã ?
  5 Tháng tám 2021
 9. nguyenhaivanthcs@gmail.com
  5 Tháng tám 2021
 10. Jeon Jungkookie
  Jeon Jungkookie
  Đăng ngày 5 chap không phải phong cách của tui. Tui phải 5 ngày một chap cơ, hoặc hơn :3
  5 Tháng tám 2021
 11. nguyenhaivanthcs@gmail.com
  nguyenhaivanthcs@gmail.com
  ;-; chắc tek :V
  5 Tháng tám 2021