Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  thôi e
  như vậy là đẹp rồi
  29 Tháng bảy 2021
 2. Yuriko - chan
  29 Tháng bảy 2021
 3. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  đừng đòi hỏi j thêm nữa
  29 Tháng bảy 2021
 4. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  sửa đẹp try thành đẹp gái hoi mà a
  29 Tháng bảy 2021
 5. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  hoi
  đẹp try hay hơn đẹp gái
  29 Tháng bảy 2021
 6. Yuriko - chan
  29 Tháng bảy 2021
 7. hoàng việt nam
  hoàng việt nam
  a thấy để chữ bđ là hợp lí hơn á e:D
  29 Tháng bảy 2021
 8. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  thôi cho chữ nam có ny vào là oki oki oki nhất á
  29 Tháng bảy 2021
 9. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  uay a co ny lun a
  29 Tháng bảy 2021
 10. hoàng việt nam
  hoàng việt nam
  ông ấy xuyên tạc đó e
  29 Tháng bảy 2021
 11. hoàng việt nam
  29 Tháng bảy 2021
 12. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  đúng ồi
  đừng cái chứ e
  cãi hoài cãi hoài
  29 Tháng bảy 2021
 13. Yuriko - chan
  29 Tháng bảy 2021