Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Sắp tới dự sẽ có nhiều hđ nè:D
  29 Tháng bảy 2021
 2. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  Em sẽ tham gia tất cạ lun ^^
  29 Tháng bảy 2021
 3. Võ Thu Uyên
  29 Tháng bảy 2021
 4. gaxriu nguyên
  gaxriu nguyên
  nhộn nhịp thật ^^
  29 Tháng bảy 2021
 5. Yuriko - chan
  29 Tháng bảy 2021