Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Đi ngủ
  28 Tháng bảy 2021
 2. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Ai gảnh đâu mà thức
  28 Tháng bảy 2021
 3. Yuriko - chan
  28 Tháng bảy 2021
 4. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  =))) ủa
  28 Tháng bảy 2021
 5. Đình Hải
  Đình Hải
  Sáng rồi em ơi :D
  29 Tháng bảy 2021
 6. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  =))) dậy sớm quá ngại
  29 Tháng bảy 2021
 7. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  Ú ú,2 anh sáng vv ạ ^^
  29 Tháng bảy 2021
 8. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Đi ngủ đi
  29 Tháng bảy 2021
 9. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Sớm gì nữa má
  29 Tháng bảy 2021
 10. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  Em tưởng a ngủ ròi mà
  29 Tháng bảy 2021
 11. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  =)) ngủ không được
  29 Tháng bảy 2021
 12. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Đang xem phim
  29 Tháng bảy 2021
 13. Yuriko - chan
  29 Tháng bảy 2021
 14. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Hoi ngủ đây
  29 Tháng bảy 2021
 15. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  Pp a nò
  29 Tháng bảy 2021