Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Laura Dubois

 1. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  hí lu hí lu ạ
  27 Tháng bảy 2021
 2. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  chị Lênh
  27 Tháng bảy 2021
 3. Laura Dubois
  Laura Dubois
  Lênh nào vậy em?
  27 Tháng bảy 2021
 4. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  @ Nhược Hy ái Linh ạ
  27 Tháng bảy 2021