Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Quỳnh Lan

 1. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  baee cũng vại nhó
  27 Tháng bảy 2021
 2. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  bình thường toàn Khiều sang nhà Can. Bây h để Can sang nhà Khiều nhó
  27 Tháng bảy 2021
 3. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  ỏ, iuu Can ghia
  27 Tháng bảy 2021
 4. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Can cx iu Khiều mà
  27 Tháng bảy 2021
 5. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Năm ngoái có mỗi Can, với Thư với Nhím bằng tuổi, năm nay thì quá trời lun
  27 Tháng bảy 2021
 6. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  nhưng cũng ít, nên phải iu Khiều với Oanh chớ
  27 Tháng bảy 2021
 7. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  hì hì, Khiều tham gia hồi tháng 5 năm 2020 mò
  27 Tháng bảy 2021
 8. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Ý Can là cái dạo mò Khiều chx tham gia á
  27 Tháng bảy 2021
 9. Yuriko - chan
  27 Tháng bảy 2021
 10. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  seo mà baeee cute thía nhỏ ?
  27 Tháng bảy 2021
 11. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  27 Tháng bảy 2021