Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Aww Pomme
  Aww Pomme
  nơi em vài trăm :>>
  27 Tháng bảy 2021
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ;-;
  Sợ thật sự
  27 Tháng bảy 2021
 3. Aww Pomme
  Aww Pomme
  rén ;-; hổm rài thèm trà sữa quá
  27 Tháng bảy 2021
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  A không bị nghiện mấy cái ấy :>
  30 Tháng bảy 2021
 5. Aww Pomme
  Aww Pomme
  :>>
  30 Tháng bảy 2021