Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi _Nhược Hy Ái Linh_

 1. Trần Hoàng Hạ Đan
  25 Tháng bảy 2021
 2. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  Sao ko để ava lên màu thế?
  Buồn thế :(
  25 Tháng bảy 2021
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  =)
  Để dằn mặt thg bạn thân quý
  25 Tháng bảy 2021
 4. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  cho ava lên màu đi :(
  25 Tháng bảy 2021
 5. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ;-;
  Chưa tìm đc cái phù hợp
  25 Tháng bảy 2021