Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Aww Pomme

 1. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  em mà quên dc baeee cụa em hỏ
  24 Tháng bảy 2021
 2. Aww Pomme
  Aww Pomme
  em hắt hủi chị roài
  24 Tháng bảy 2021
 3. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  điu điu, em hắt hủi chị hồi nèo zạ
  24 Tháng bảy 2021
 4. Aww Pomme
  Aww Pomme
  :<< tưởng em quên chị rùi
  24 Tháng bảy 2021
 5. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  buồn chị ghiaaa á, chị Táo cute cụa em nàm thao mà quên đựt
  24 Tháng bảy 2021
 6. Aww Pomme
  Aww Pomme
  awwwww, z chị yên tâm roài
  24 Tháng bảy 2021
 7. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  chị off 5 năm em vẫn hông quên dc chị lun ọ
  24 Tháng bảy 2021
 8. Aww Pomme
  Aww Pomme
  uiiiii thật áaaaaaaaaaa
  24 Tháng bảy 2021
 9. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  đúng dồi :3333
  24 Tháng bảy 2021
 10. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ^^ <3333333
  24 Tháng bảy 2021