Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyenhaivanthcs@gmail.com

 1. Cold Boy
  Cold Boy
  Biết người đó à?
  24 Tháng bảy 2021
 2. nguyenhaivanthcs@gmail.com
  nguyenhaivanthcs@gmail.com
  ;-; acc trc quen thui a
  24 Tháng bảy 2021
 3. nguyenhaivanthcs@gmail.com
  nguyenhaivanthcs@gmail.com
  ui za hỏng cả 1 thế hệ :U
  24 Tháng bảy 2021
 4. Cold Boy
  Cold Boy
  Hỏng gì?
  24 Tháng bảy 2021
 5. nguyenhaivanthcs@gmail.com
  24 Tháng bảy 2021
 6. Cold Boy
  Cold Boy
  Vờ lừa:v
  Gái hay nữ đây :():
  24 Tháng bảy 2021
 7. nguyenhaivanthcs@gmail.com
  nguyenhaivanthcs@gmail.com
  ;-; nam nhi đàng hoàng vẫn là thanh niên ngáo đá nhể :D
  24 Tháng bảy 2021
 8. Cold Boy
  Cold Boy
  Ông nick cũ là gì
  24 Tháng bảy 2021
 9. nguyenhaivanthcs@gmail.com
 10. Cold Boy
  Cold Boy
  À thì ra concusieupham
  24 Tháng bảy 2021
 11. Cold Boy
  Cold Boy
  Ui chết chết
  24 Tháng bảy 2021
 12. Cold Boy
  Cold Boy
  Viết thiếu rồi
  24 Tháng bảy 2021
 13. nguyenhaivanthcs@gmail.com
  24 Tháng bảy 2021
 14. Cold Boy
  Cold Boy
  Giờ diễn đàn này chuẩn bị khai tử rồi bạn ạ
  24 Tháng bảy 2021
 15. Cold Boy
  Cold Boy
  Chán lắm rồi
  Không còn như ngày xưa
  24 Tháng bảy 2021
 16. nguyenhaivanthcs@gmail.com
  nguyenhaivanthcs@gmail.com
  uk
  chán thật
  24 Tháng bảy 2021