Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Aww Pomme

 1. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Hi emiu :>
  Avt hết hồn vậy em
  24 Tháng bảy 2021
 2. Aww Pomme
  Aww Pomme
  chời ơi, sợ chưa sợ chưa
  24 Tháng bảy 2021
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Thấy củ tẻ thôi ấy ;-;
  24 Tháng bảy 2021
 4. Aww Pomme
  Aww Pomme
  hẻee
  24 Tháng bảy 2021