Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cao Hải Nam

 1. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  chị cho em làm quen nhé
  23 Tháng bảy 2021
 2. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  hi bé, chị Kiều Anh è
  23 Tháng bảy 2021
 3. Cao Hải Nam
  27 Tháng bảy 2021
 4. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  không nhớ hả
  27 Tháng bảy 2021
 5. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  pé ko nhớ
  30 Tháng bảy 2021
 6. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  chj lầ Kiều Anh k9 nhó
  30 Tháng bảy 2021