Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Cold Boy
  Cold Boy
  Con điên:v
  25 Tháng bảy 2021
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Dấu hiệu của việc thích đấm nhau đây rồi :)
  25 Tháng bảy 2021
 3. Cold Boy
  Cold Boy
  Đăng tus tào lao
  25 Tháng bảy 2021
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Thích thế đấy ngon làm gì nhau :))
  25 Tháng bảy 2021
 5. Cold Boy
  Cold Boy
  Qua nhà đấm vào mặt bây giờ:v
  Láo nháo láo nháo
  25 Tháng bảy 2021
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  :D
  Từ quảng nam đến nghệ an
  Mời
  25 Tháng bảy 2021
 7. Cold Boy
  Cold Boy
  Trời:v
  Cánh cưa thần kì t mượn Đôbika cái mỗi:v
  25 Tháng bảy 2021
 8. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  :)))))
  Đôbika????
  25 Tháng bảy 2021
 9. Cold Boy
  Cold Boy
  Về phòng đóng cửa lại xem Doremon lại rồi coi có nhân vật nào rồi lại đây nói chuyện:v
  25 Tháng bảy 2021
 10. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  : ))
  Không biết đứa nào mới cần phải xem lại
  26 Tháng bảy 2021
 11. Cold Boy
  Cold Boy
  Mài not t đâu kon
  26 Tháng bảy 2021
 12. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  =))))))))
  M ấy
  26 Tháng bảy 2021
 13. Cold Boy
  Cold Boy
  Mài
  28 Tháng bảy 2021