Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  hình bị lỗi nữa
  22 Tháng bảy 2021
 2. Cheems
  Cheems
  Ko dẫn được ảnh nên dùng tạm , mak link có lỗi đâu
  22 Tháng bảy 2021
 3. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  hình ảnh bị lỗi thôi
  22 Tháng bảy 2021
 4. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  dùng link ngoài bị phạt đó
  22 Tháng bảy 2021
 5. Cheems
  Cheems
  Ok , sr :))))
  22 Tháng bảy 2021