Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  mấy đứa này
  22 Tháng bảy 2021
 2. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  Nàm thao hỏ cute
  22 Tháng bảy 2021
 3. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  hết trò để chs à
  mà lôi a ra
  hoài thế
  22 Tháng bảy 2021
 4. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  hết trò rôài
  22 Tháng bảy 2021
 5. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  từ hôm qua đến giờ
  22 Tháng bảy 2021
 6. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  có seo đâu ca
  22 Tháng bảy 2021
 7. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  đi like dạo mà nhìn
  thấy mình như món đồ để bán ý
  22 Tháng bảy 2021
 8. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  mụi sắp làm thêm cái bìa đấy
  22 Tháng bảy 2021
 9. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ui
  lại còn bìa
  nữa
  22 Tháng bảy 2021
 10. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  mai mụi ms làm óa
  22 Tháng bảy 2021
 11. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  thôi
  đừng chứ
  mụi bảo điểm cao ko bán mà
  22 Tháng bảy 2021
 12. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  trên 8 ms hông bán á
  22 Tháng bảy 2021
 13. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ơ
  thôi chịu
  22 Tháng bảy 2021
 14. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  trên 8 là chịu luôn á
  quá khó khăn
  22 Tháng bảy 2021
 15. Ánh 01
  Ánh 01
  :> *cười*
  22 Tháng bảy 2021