Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Aww Pomme

 1. Duy Quang Vũ 2007
  Duy Quang Vũ 2007
  XIn chào.
  22 Tháng bảy 2021
 2. Aww Pomme
  Aww Pomme
  cho mình làm quen nhaaa
  22 Tháng bảy 2021
 3. Duy Quang Vũ 2007
  Duy Quang Vũ 2007
  Được.
  22 Tháng bảy 2021
 4. Aww Pomme
  Aww Pomme
  mình là Táo 2k7 nice to meet uuu
  22 Tháng bảy 2021
 5. Duy Quang Vũ 2007
  22 Tháng bảy 2021