Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cindy An <3

 1. Cindy An <3
  Cindy An <3
  đợi em nha ^^
  22 Tháng bảy 2021
 2. gaxriu nguyên
  gaxriu nguyên
  một bé khiến người khác tin vào ty nữa đây
  22 Tháng bảy 2021
 3. Cindy An <3
  Cindy An <3
  hmm, em k giám khiến anh ý tin vào em nữa đâu.
  22 Tháng bảy 2021
 4. gaxriu nguyên
  gaxriu nguyên
  nói không thấm mấy đâu, làm đi, rồi thành tích sẽ khiến anh ấy tin ko muốn cx phải tin
  22 Tháng bảy 2021
 5. gaxriu nguyên
  gaxriu nguyên
  cố lên anh tin bé làm được
  22 Tháng bảy 2021
 6. Cindy An <3
  Cindy An <3
  em sẽ cố gắng bằng hết khả năng của mình ^^
  22 Tháng bảy 2021
 7. gaxriu nguyên
  22 Tháng bảy 2021