Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chi Xuyên

 1. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Tệ quá đi mấtttttttttttttttttttttttttt
  20 Tháng bảy 2021
 2. Aww Pomme
  Aww Pomme
  sao áaaaaaaaaa
  20 Tháng bảy 2021
 3. Aww Pomme
  Aww Pomme
  sao dợ baeeee
  20 Tháng bảy 2021
 4. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  huhuhuhhuhuhuuhhuhuu
  trầm znnnnnnnnnnnnnnnn
  20 Tháng bảy 2021
 5. Aww Pomme
  Aww Pomme
  saoooooooooooooooooo
  20 Tháng bảy 2021
 6. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  chuyện lúc nãy bae có để bụng hông?
  20 Tháng bảy 2021
 7. Aww Pomme
  Aww Pomme
  không bae chời ạ chuyện bth mà keke
  20 Tháng bảy 2021
 8. Nguyễn Chi Xuyên
  20 Tháng bảy 2021
 9. Aww Pomme
  Aww Pomme
  chời ạ ko ngờ bae lại nghĩ chuyện đó làm tui sợ hãi hẻ nono
  20 Tháng bảy 2021