Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Quỳnh Lan

 1. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Anh hereeee
  Em cần gìii
  19 Tháng bảy 2021
 2. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Cần tim của anh
  19 Tháng bảy 2021
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  :>
  Thế anh sống thế nào em
  19 Tháng bảy 2021
 4. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  19 Tháng bảy 2021
 5. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Em sẽ chăm sóc anh :p
  19 Tháng bảy 2021
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  =D
  Em đóng cho anh cái hòm luôn cũng được
  19 Tháng bảy 2021
 7. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  19 Tháng bảy 2021
 8. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  119.000 USD 1 trái tim đó anh
  19 Tháng bảy 2021
 9. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  =))
  hòm mua cũng được
  19 Tháng bảy 2021
 10. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  20 Tháng bảy 2021