Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Death Game
  Death Game
  gì đây cháu tôi ? :/
  17 Tháng bảy 2021
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  =))))
  Tối quaaaaa ....
  17 Tháng bảy 2021
 3. Death Game
  Death Game
  vụ gì thế :/ nhiều chuyện 1 chút
  17 Tháng bảy 2021
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Có người tt :>
  K biết giả hay thật
  17 Tháng bảy 2021
 5. Death Game
  17 Tháng bảy 2021
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  17 Tháng bảy 2021
 7. Death Game
  Death Game
  gắt, cháu tui : D
  18 Tháng bảy 2021
 8. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  =))
  A mà ngờ:>
  19 Tháng bảy 2021
 9. Death Game
  Death Game
  hotface =))
  19 Tháng bảy 2021
 10. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Đâuuuuuuuuuuu
  Ơ =))
  19 Tháng bảy 2021
 11. Death Game
  Death Game
  ơ kìa sao đứa nào bữa bảo nhiều anh tt =))
  19 Tháng bảy 2021