Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  Hot girl đầy trên face kìa ;-;
  nó kêu là đi đánh hội đồng bạn
  16 Tháng bảy 2021
 2. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  cái caption: con này đi đánh hội đồng bạn
  16 Tháng bảy 2021
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Ở where
  please cap đêi
  16 Tháng bảy 2021
 4. _Nhược Hy Ái Linh_
 5. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  link nó gắn ;-;
  16 Tháng bảy 2021
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  đâu có thấyyyyyyyy
  16 Tháng bảy 2021
 7. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  Chịu rồi
  16 Tháng bảy 2021
 8. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  cap màn hình đi có thấy phốt gì đâu
  16 Tháng bảy 2021
 9. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  ngta gắn link
  16 Tháng bảy 2021
 10. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ở đâu thế
  16 Tháng bảy 2021