Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Shinie_N

 1. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  15 Tháng bảy 2021
 2. Aww Pomme
  Aww Pomme
  :> ủa bạn :>
  15 Tháng bảy 2021
 3. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  ũa gì
  toi check IP được nhaa
  15 Tháng bảy 2021
 4. Aww Pomme
  Aww Pomme
  :> rõ khổ
  15 Tháng bảy 2021
 5. Nguyễn Chi Xuyên