Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Death Game
  Death Game
  Deku? :/
  15 Tháng bảy 2021
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Là sao vậy ;-;
  15 Tháng bảy 2021
 3. Death Game
  Death Game
  :/ thằng trong avt cháu chứ ai
  15 Tháng bảy 2021
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ;-;
  cháu yêu bản thân nhất mà chú
  15 Tháng bảy 2021