Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  có thể xem đó là kì tích hem?
  13 Tháng bảy 2021
 2. Alpha Betscape
  13 Tháng bảy 2021
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  sao k on fb zợ?
  13 Tháng bảy 2021
 4. Alpha Betscape
  Alpha Betscape
  Đang làm mà
  13 Tháng bảy 2021
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  làm bài nữa hở?
  13 Tháng bảy 2021
 6. Alpha Betscape
  Alpha Betscape
  Đúng rồi
  13 Tháng bảy 2021
 7. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  à mà có bạn làm mứt r
  13 Tháng bảy 2021
 9. Alpha Betscape
  Alpha Betscape
  Thôi sáng nay để cho bà làm
  13 Tháng bảy 2021
 10. Alpha Betscape
  Alpha Betscape
  Chiều tui làm
  13 Tháng bảy 2021
 11. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  nono, có ah ròi thì ah làm đi nhaaa >,<
  em đi chốn :p
  13 Tháng bảy 2021
 12. Alpha Betscape
  Alpha Betscape
  Đùa :))))
  13 Tháng bảy 2021
 13. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ko đùa nhé, ở ẩn hum qua giờ k nghịch ai >,<
  13 Tháng bảy 2021
 14. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  mà tự nhiên hum qua nay em SỢ anh thiệt á .-.
  13 Tháng bảy 2021
 15. Alpha Betscape
  Alpha Betscape
  Tui đang nghỉ
  Đợi đi
  13 Tháng bảy 2021
 16. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  thoi đi về, ah hung dữ ròi k còn hiền nữa :p
  13 Tháng bảy 2021
 17. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  em tự sợ ah lun ;-;
  13 Tháng bảy 2021
 18. Alpha Betscape
  Alpha Betscape
  Chịu :>
  13 Tháng bảy 2021