Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chi Xuyên

 1. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  s bơ t lun z
  7 Tháng bảy 2021
 2. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  bơ nào đou
  7 Tháng bảy 2021
 3. Nguyễn Chi Xuyên
  8 Tháng bảy 2021
 4. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  à mài
  t chơi xong the baby in yellow rồi đó =)))
  hồi trưa chơi trên thoại mẹ
  8 Tháng bảy 2021
 5. Nguyễn Chi Xuyên
  8 Tháng bảy 2021
 6. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  cũng được hà .-.
  chăm sóc noá mệt mún xỉu luôn
  rồi cuối bị nó hù
  hết game ;-;
  8 Tháng bảy 2021
 7. Nguyễn Chi Xuyên
  8 Tháng bảy 2021
 8. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  chiều ngang qua nhà m mà hem dám zô lunas
  8 Tháng bảy 2021
 9. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  m đi đâu vậy
  8 Tháng bảy 2021
 10. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  nhà ngoại á
  8 Tháng bảy 2021
 11. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  lúc đó đi ngang qua thấy t đang lm j
  8 Tháng bảy 2021
 12. Nguyễn Chi Xuyên
  8 Tháng bảy 2021
 13. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  chơi đó :Đ
  surf tiktok
  8 Tháng bảy 2021
 14. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  ghiền tik giống t r._.
  8 Tháng bảy 2021
 15. Bắpie Kute
  8 Tháng bảy 2021
 16. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  ê
  edit giumft vd chúc mừng sn c tao đi
  h dùng mt k edit đc
  8 Tháng bảy 2021
 17. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  ụa t cũng dùng mt mà con đin ;-;
  8 Tháng bảy 2021
 18. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  t thấy m edit đc
  năn nỉ :>
  8 Tháng bảy 2021
 19. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  m lên ý tưởng hay chúc đồ đê rồi t làm
  8 Tháng bảy 2021
 20. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  chúc j bay
  th m làm giùm khâu đó i
  xiexie ni
  8 Tháng bảy 2021
 21. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  xấu đừng có chê đó
  chừng nào đưa m
  8 Tháng bảy 2021
 22. Nguyễn Chi Xuyên
  8 Tháng bảy 2021
 23. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  điên hãaaaaaaaaa
  8 Tháng bảy 2021
 24. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  ê sao off giữa chừng vaijjjjjjj
  8 Tháng bảy 2021
 25. Nguyễn Chi Xuyên
  9 Tháng bảy 2021
 26. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  t đang des
  sori
  9 Tháng bảy 2021
 27. Bắpie Kute
  9 Tháng bảy 2021
 28. Nguyễn Chi Xuyên
  9 Tháng bảy 2021
 29. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  nay sn c tao
  9 Tháng bảy 2021
 30. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  đưa ảnh m design đây t edit chứ
  9 Tháng bảy 2021
 31. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  qua face c tao t có đăng chúc mừng sn cs ảnh á
  h ngủ đây
  pp:>
  9 Tháng bảy 2021
 32. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  eeeee
  face chị m đou
  9 Tháng bảy 2021
 33. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  t ko biết
  9 Tháng bảy 2021
 34. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Thùy Duyên
  Sr maig
  9 Tháng bảy 2021
 35. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  sao t vào r mà ko thấy bài viết của m vậy
  9 Tháng bảy 2021
 36. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  thế vào ht
  9 Tháng bảy 2021
 37. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  m cho t des thêm 1 tấm nữa nha
  t thấy thiếu thiếu
  9 Tháng bảy 2021
 38. Nguyễn Chi Xuyên
  9 Tháng bảy 2021