Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoàng việt nam

 1. Duy Quang Vũ 2007
  Duy Quang Vũ 2007
  Xin chào.
  7 Tháng bảy 2021
 2. hoàng việt nam
  hoàng việt nam
  Bạn cho mình lm quen vs
  7 Tháng bảy 2021
 3. Duy Quang Vũ 2007
  Duy Quang Vũ 2007
  Được bạn.
  7 Tháng bảy 2021
 4. hoàng việt nam
  hoàng việt nam
  Mik là Nam,k7,thích học Toán. Còn bạn?
  7 Tháng bảy 2021
 5. Duy Quang Vũ 2007
  Duy Quang Vũ 2007
  Duy Quang 2k7.
  7 Tháng bảy 2021
 6. hoàng việt nam
  hoàng việt nam
  À thế bạn có muốn vào ht 2k7 ôn ko
  7 Tháng bảy 2021
 7. hoàng việt nam
  hoàng việt nam
  Nhóm đang thiếu Toán quá.
  7 Tháng bảy 2021
 8. Duy Quang Vũ 2007
  Duy Quang Vũ 2007
  Nhóm trên face à.
  7 Tháng bảy 2021
 9. hoàng việt nam
  hoàng việt nam
  Nhóm trên ht diễn đàn luôn ấy
  7 Tháng bảy 2021
 10. Duy Quang Vũ 2007
  Duy Quang Vũ 2007
  Cũng được.
  7 Tháng bảy 2021