Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bạch Mãn Thiên

 1. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  hiii , ai vậy ta?
  6 Tháng bảy 2021
 2. Bạch Mãn Thiên
  Bạch Mãn Thiên
  Linh cute hot me :D
  6 Tháng bảy 2021
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  hmmṃ̣̣
  6 Tháng bảy 2021
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  chưa nhận ra
  6 Tháng bảy 2021
 5. Bạch Mãn Thiên
  Bạch Mãn Thiên
  Là cái con nhỏ đâu tiên vô wall said "À nhon :>" á
  6 Tháng bảy 2021
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ra là thế :vv Nghe quen quen
  8 Tháng bảy 2021
 7. Bạch Mãn Thiên
  13 Tháng bảy 2021