Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chi Xuyên

 1. Bắpie Kute
  6 Tháng bảy 2021
 2. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  vài quyển trinh thám
  6 Tháng bảy 2021
 3. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  siêng ghiaaa
  6 Tháng bảy 2021
 4. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  đọc truyện mà siêng nỗi gì :w
  6 Tháng bảy 2021
 5. Nguyễn Chi Xuyên
  6 Tháng bảy 2021
 6. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  c t nay k về :((
  6 Tháng bảy 2021
 7. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  ủa s ko về
  6 Tháng bảy 2021
 8. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  c t ở tp hcm mà
  6 Tháng bảy 2021
 9. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  do dịch hả
  6 Tháng bảy 2021
 10. Nguyễn Chi Xuyên
  6 Tháng bảy 2021