Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngô Đức Khánh

 1. Trinh Linh Mai
  3 Tháng bảy 2021
 2. Ngô Đức Khánh
  Ngô Đức Khánh
  ko đọc nhật kí của a ak?
  4 Tháng bảy 2021
 3. Trinh Linh Mai
  Trinh Linh Mai
  hì, so ruy e hổng cóa đọc nhật kí của ai lun á :D<
  ---------- đến nhật kí của e, e còn quên -_-
  4 Tháng bảy 2021
 4. Ngô Đức Khánh
  4 Tháng bảy 2021
 5. Trinh Linh Mai
  Trinh Linh Mai
  chúc anh thi tốt nhaa
  4 Tháng bảy 2021
 6. Ngô Đức Khánh
  4 Tháng bảy 2021