Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Aww Pomme

 1. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  ụa gì đó -.-
  2 Tháng bảy 2021
 2. Aww Pomme
  Aww Pomme
  nhảy cho bạn giải trí
  2 Tháng bảy 2021
 3. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  oke sân này là của u
  2 Tháng bảy 2021
 4. Aww Pomme
  Aww Pomme
  toi sẽ múa bụng bạn coi
  2 Tháng bảy 2021
 5. Nguyễn Chi Xuyên
  2 Tháng bảy 2021
 6. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ._. la là la lá la la chiếc bụng quay tròn quay
  2 Tháng bảy 2021
 7. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  gì dậy chời .._..
  2 Tháng bảy 2021
 8. Aww Pomme
  Aww Pomme
  tùng tùng tùng
  2 Tháng bảy 2021
 9. Nguyễn Chi Xuyên
  2 Tháng bảy 2021
 10. Aww Pomme
  Aww Pomme
  có nghệ sĩ múa bụng ở đây Hân ko lo buồn chán =)
  2 Tháng bảy 2021
 11. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  quay tay đi =))
  2 Tháng bảy 2021
 12. Aww Pomme
  Aww Pomme
  hả hả hả??
  2 Tháng bảy 2021
 13. Nguyễn Chi Xuyên
  2 Tháng bảy 2021
 14. Aww Pomme
  Aww Pomme
  what what
  2 Tháng bảy 2021
 15. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  .-. lười nhắc lại quáaa
  2 Tháng bảy 2021
 16. Aww Pomme
  Aww Pomme
  nghe đen tối quớ
  3 Tháng bảy 2021
 17. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Ơ nào có
  3 Tháng bảy 2021
 18. Aww Pomme
  Aww Pomme
  -.-
  3 Tháng bảy 2021