Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Quỳnh Lan

 1. Tống Thị Quỳnh Anh
  Tống Thị Quỳnh Anh
  ủa tìm anh làm gì
  2 Tháng bảy 2021
 2. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Thì chs á anh
  Rm nhớ mãi mới ra ;-;
  2 Tháng bảy 2021
 3. Tống Thị Quỳnh Anh
  Tống Thị Quỳnh Anh
  à
  anh giờ cũng ít on sắp thi rồi em á
  2 Tháng bảy 2021
 4. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Vậy anh thi tốt nhé!!
  3 Tháng bảy 2021
 5. Tống Thị Quỳnh Anh
  Tống Thị Quỳnh Anh
  ừm thi xong anh về chơi típ
  3 Tháng bảy 2021
 6. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Anh thi xong chx
  8 Tháng bảy 2021
 7. Tống Thị Quỳnh Anh
  Tống Thị Quỳnh Anh
  khóc ướt sách vở nè em\
  8 Tháng bảy 2021
 8. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Đừng khóc nựa
  8 Tháng bảy 2021
 9. Tống Thị Quỳnh Anh
  Tống Thị Quỳnh Anh
  thi vất vả quá em à
  8 Tháng bảy 2021