Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mai Liễu Linh

 1. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Xa là em sẽ buồn
  2 Tháng bảy 2021
 2. Aww Pomme
  Aww Pomme
  sẽ tìm mà?????
  6 Tháng bảy 2021
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  :v Nghe nhiều quá đâm ra lú @@
  Chin nhỗi anh iu :(
  6 Tháng bảy 2021
 4. Aww Pomme
  Aww Pomme
  hong sao đou emiu, emiu luôn đúng
  6 Tháng bảy 2021
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Bên trên sai mờ ==“
  6 Tháng bảy 2021
 6. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ko ko anh chin nhỗi bé luôn đúng
  6 Tháng bảy 2021
 7. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  :v Khoẻ chưa ?
  6 Tháng bảy 2021
 8. Aww Pomme
  Aww Pomme
  còn đuối lắm
  6 Tháng bảy 2021
 9. Mai Liễu Linh
  Mai Liễu Linh
  cẩu lương từ 2 đứa con gái =))
  6 Tháng bảy 2021