Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cold Boy

 1. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  trên sao hỏa á
  25 Tháng sáu 2021
 2. Cold Boy
  Cold Boy
  Lên đó theo dõi hết người rồi em nhưng vẫn thíu 1 người...
  25 Tháng sáu 2021
 3. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  Chị nèo zạ
  25 Tháng sáu 2021
 4. Cold Boy
  Cold Boy
  thấy đang theo dõi 699 người không
  25 Tháng sáu 2021
 5. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  thì seo hỏ anh Trường
  25 Tháng sáu 2021
 6. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  à hong
  25 Tháng sáu 2021
 7. Cold Boy
  Cold Boy
  trường nào
  25 Tháng sáu 2021
 8. Cold Boy
  Cold Boy
  Anh tên trường đâu
  25 Tháng sáu 2021
 9. Cold Boy
  Cold Boy
  có nhầm khong em
  25 Tháng sáu 2021
 10. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  anh tên Cou hỏ
  25 Tháng sáu 2021
 11. Cold Boy
  25 Tháng sáu 2021
 12. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  thế gọi là Cơu Trường mnhos
  25 Tháng sáu 2021
 13. Cold Boy
  Cold Boy
  không tên trường đâu
  25 Tháng sáu 2021
 14. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  .......^^ ai bít, có ngừi nói thias^^>........
  25 Tháng sáu 2021
 15. Cold Boy
  Cold Boy
  anh không phải tên phạm hải trường đâu
  25 Tháng sáu 2021
 16. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  anh tên Phạm Hải Trường cơ mừ
  25 Tháng sáu 2021
 17. Cold Boy
  Cold Boy
  Nào đâu?
  26 Tháng sáu 2021
 18. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  trên fb ó
  26 Tháng sáu 2021
 19. Cold Boy
  Cold Boy
  Nunuu...
  26 Tháng sáu 2021
 20. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  ^^chepj chẹp , dối thía là hong tút oài ^^
  26 Tháng sáu 2021
 21. Cold Boy
  Cold Boy
  Dối gi dou, mà đi dou mát tăm ròi
  27 Tháng sáu 2021
 22. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  đây nè
  27 Tháng sáu 2021
 23. Cold Boy
  Cold Boy
  Face ấy
  28 Tháng sáu 2021
 24. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  à, mí hôm nay e khum onl
  28 Tháng sáu 2021
 25. Cold Boy
  Cold Boy
  Wow...:v
  28 Tháng sáu 2021
 26. Cold Boy
  Cold Boy
  Thôi kb làm gì cho khổ nhẩy
  28 Tháng sáu 2021
 27. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  seo vại
  28 Tháng sáu 2021
 28. Cold Boy
  Cold Boy
  Có on đâu kb làm gì nhẩy :v
  29 Tháng sáu 2021
 29. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  ...............
  29 Tháng sáu 2021