Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chi Xuyên

 1. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  tim t đau quá
  t định mua 3 quyển sách tặng c t 1 quyển
  theo dự kiến là nó sẽ free shipkhi có giá đó
  ai dè nó giảm giá
  t phải mua thêm quyển nữa T.T
  23 Tháng sáu 2021
 2. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  =)) congratulations bạn tôi
  23 Tháng sáu 2021
 3. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  thui chán đời quá t,t
  23 Tháng sáu 2021
 4. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Chiều t qua nhà m đc hok
  26 Tháng sáu 2021
 5. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  chìu nay hử
  đc man
  26 Tháng sáu 2021
 6. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Ok man
  Chìu hok có ba mẹ m ơt nhà hỏ
  26 Tháng sáu 2021
 7. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  ủa s ko lên mannnnnnnnnn
  26 Tháng sáu 2021
 8. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  chìu t bận á :(
  mai đc hem
  26 Tháng sáu 2021
 9. Bắpie Kute
  26 Tháng sáu 2021
 10. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  ủa mai hem có bame m ở nhà hả
  26 Tháng sáu 2021
 11. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  à thôi thứ 2 lên cho chắc ăn
  ba mẹ t vì đang xây nhà nên đi về bất chợt, ai bít
  26 Tháng sáu 2021
 12. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  ._. sợ t lên hem đc th
  26 Tháng sáu 2021
 13. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  đc chứ thứ 2 lên
  26 Tháng sáu 2021
 14. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  hk phải tại bame t đi t phải ở nhà á
  nên lên lúc nào thì lên ;-;
  26 Tháng sáu 2021