Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi _Nhược Hy Ái Linh_

 1. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ko hiểu j hết
  22 Tháng sáu 2021
 2. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  Hẹn gặp lại
  22 Tháng sáu 2021
 3. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  lần sau viết nhớ ( dịch ra nhé )
  22 Tháng sáu 2021
 4. _Nhược Hy Ái Linh_
  22 Tháng sáu 2021
 5. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ko dịch ko hiểu đc
  toàn chữ j ko à
  gg dịch cũng ko dịch đc
  22 Tháng sáu 2021
 6. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  French language :>
  22 Tháng sáu 2021
 7. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ko hiểu j hết
  có học tiếng pháp đâu
  22 Tháng sáu 2021