Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi _Nhược Hy Ái Linh_

 1. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  phá kiểu này á
  22 Tháng sáu 2021
 2. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  ??????????????
  22 Tháng sáu 2021
 3. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  phá kiểu này đâu vui
  22 Tháng sáu 2021
 4. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  ;-; đâu có phá đang luyện tiếng anh pháp mà
  22 Tháng sáu 2021
 5. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  à
  thế cứ luyện đi nhá
  22 Tháng sáu 2021
 6. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  Cấm bc ;-;
  22 Tháng sáu 2021
 7. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn

  oki oki
  cứ tự nhiên
  tôi đâu ác đến vậy
  22 Tháng sáu 2021