Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi _Nhược Hy Ái Linh_

 1. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  hellloooooooooooooooooooooooooooooooo bro
  22 Tháng sáu 2021
 2. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  Ồ mình đc lên chức bro luôn akkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  22 Tháng sáu 2021
 3. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  Vui théeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  22 Tháng sáu 2021
 4. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ờ...........................
  thì bro gọi t là bro thì tôi chả gọi bro là bro
  chứ ko thì gọi j
  22 Tháng sáu 2021
 5. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  ??? What ???
  22 Tháng sáu 2021
 6. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ko hiểu à :)
  22 Tháng sáu 2021
 7. _Nhược Hy Ái Linh_
  22 Tháng sáu 2021
 8. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  dễ hiểu vậy mà
  22 Tháng sáu 2021
 9. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  Gọi bro xong gọi bro
  Khum hỉu j cả
  22 Tháng sáu 2021
 10. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  để viết lại cho
  22 Tháng sáu 2021
 11. _Nhược Hy Ái Linh_
  22 Tháng sáu 2021
 12. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  nghĩa là
  bro gọi tôi là bro
  thì tôi gọi bro là bro
  22 Tháng sáu 2021
 13. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  ??????????????????????????
  22 Tháng sáu 2021
 14. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  bro gọi tôi là bro đúng ko
  22 Tháng sáu 2021
 15. _Nhược Hy Ái Linh_
  22 Tháng sáu 2021
 16. _Nhược Hy Ái Linh_
  22 Tháng sáu 2021
 17. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  xong bro bảo là bro lên chức bro
  22 Tháng sáu 2021
 18. _Nhược Hy Ái Linh_
  22 Tháng sáu 2021
 19. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  hiểu chưa ạ
  22 Tháng sáu 2021
 20. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  Ok ok ok ok ok sis :>
  22 Tháng sáu 2021
 21. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  *cười nham hiểm* :>
  22 Tháng sáu 2021
 22. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  mà sis là j ???
  22 Tháng sáu 2021
 23. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  lại còn có kiểu cười nham hiểm nữa á
  22 Tháng sáu 2021
 24. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  mẻi mei ;-;
  22 Tháng sáu 2021
 25. hoàng ánh sơn
  22 Tháng sáu 2021
 26. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  mà sao tự nhiên nay qua đây vậy
  mình quen nhau à
  22 Tháng sáu 2021
 27. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  ;-; lại chém rồi
  22 Tháng sáu 2021
 28. _Nhược Hy Ái Linh_
  22 Tháng sáu 2021
 29. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ai chém ở đây
  thật mà
  ai biết nói dối biết nói điêu biết lừa ai đâu mà :D
  22 Tháng sáu 2021
 30. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  Vậy mà h lừa meimei rồi nè ;-;
  22 Tháng sáu 2021
 31. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ai lừa ????
  22 Tháng sáu 2021
 32. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  Vạy thoai Pipi
  22 Tháng sáu 2021
 33. hoàng ánh sơn
  22 Tháng sáu 2021
 34. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  Pipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  22 Tháng sáu 2021
 35. hoàng ánh sơn
  22 Tháng sáu 2021
 36. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  THoy quyết định ở lại phá wal ;-;
  22 Tháng sáu 2021
 37. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  cứ tự nhiên
  thoải mái nhé
  22 Tháng sáu 2021