Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trinh Linh Mai

 1. Cold Boy
  Cold Boy
  Khong quen khong quen
  21 Tháng sáu 2021
 2. Trinh Linh Mai
  Trinh Linh Mai
  thì làm quen
  21 Tháng sáu 2021
 3. Trinh Linh Mai
  Trinh Linh Mai
  ukm, khong thích thì thôi vậy
  22 Tháng sáu 2021
 4. Cold Boy
  Cold Boy
  Ai nói không thích thế
  22 Tháng sáu 2021
 5. Cold Boy
  Cold Boy
  Hê hê
  22 Tháng sáu 2021
 6. Trinh Linh Mai
  Trinh Linh Mai
  ờ chẳng biết aii
  22 Tháng sáu 2021
 7. Trinh Linh Mai
  Trinh Linh Mai
  hình như là chủ wall á
  22 Tháng sáu 2021
 8. Cold Boy
  Cold Boy
  Là ai vậy Linh xấu nhẩy
  23 Tháng sáu 2021
 9. Trinh Linh Mai
  Trinh Linh Mai
  Linh xấu nhẩy là con nèo ??
  23 Tháng sáu 2021
 10. Cold Boy
  Cold Boy
  23 Tháng sáu 2021